UA KUL UG VUB

 

Het komende academiejaar 2020-2021 organiseren de diensten Radiologie van de Vlaamse Universiteiten traditiegetrouw een gemeenschappelijk Postgraduaat. Het Postgraduaat Radiologie van de Vlaamse Universiteiten (PRVU) wordt themagericht georganiseerd, en beoogt een permanente bijscholing van radiologen en assistenten in opleiding. In het programma van elke vergadering komt één lezing in aanmerking voor accreditering in de rubriek “ethiek en economie”. Aan het eind van elk academiejaar ontvangen alle ingeschrevenen een attest van deelname voor de bijgewoonde vergaderingen ten behoeve van de accreditering. 

U vindt in het menu het programma voor het academiejaar 2020 – 2021 terug. Dit programma wordt tevens opgenomen in de kalender op de site van de BSR. Het is ons streefdoel om de wetenschappelijke en didactische kwaliteit van het PRVU te optimaliseren, door een gerichte keuze van onderwerpen en sprekers. Er wordt ruime aandacht geschonken aan belangrijke nieuwe ontwikkelingen in de radiologie.

Klik hier voor de streaming link voor het Postgraduaat UGent van 27 mei 2021.


Met vriendelijke collegiale groet,

dr. M. J. Spinhoven | Universiteit Antwerpen
Prof. dr. J. de Mey | Vrije Universiteit Brussel                                                                     
Prof. dr. C. Van Ongeval | Katholieke Universiteit Leuven                                                                       
Prof. dr. K. Verstraete | Universiteit Gent