PRVU2021 KUL

 

KUL

 

Update diffusie beeldvorming
KUL, donderdag 11 februari 2021
(20:00 - 22:30 u)

Verantwoordelijke: Dr. V. Vandecaveye

Klik hier voor de streaming link voor het Postgraduaat UA van 11 februari 2021.

Diffusie gewogen MRI in ovariële tumoren: een verschillende rol tussen karakterisatie en staging
V. Broeckhoven

Diffusie gewogen MRI van rectumtumoren: onmisbaar voor het diagnostisch en therapeutisch beleid?
E. Dresen

Diffusie gewogen MRI in cervixcarcinoom: last but not least.....praktische klinisch-radiologische aspecten
V. Vandecaveye

Familiale kanker syndromen: multidisciplinaire samenwerking voor het opzetten van een klinisch en maatschappelijk    relevant  screeningsprogramma
K. Punie
Ethiek & economie

Accreditering voor dit postgraduaat wordt enkel toegekend aan ingeschreven PRVU-leden.